2021 May 08 Sat
Updates
  • आकस्मिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं. 1187 हरेक दिनको विहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म उपलब्ध छ ।  || 
  • एम्वुलेन्स सेवा हेल्पलाइन नं. 071-420496 हरेक दिनको २४ सै घण्टा उपलब्ध छ ।  || 
Dr. Binod Kumar Giri
डा. बिनोद कुमार गिरी निर्देशक
थप जानकारी