2023 Nov 29 Wed
Updates
  • एम्वुलेन्स सेवा हेल्पलाइन नं. 102 हरेक दिनको २४ सै घण्टा उपलब्ध छ तथा मोवाइल एप Ambulance Nepal मा गई आफ्नो नजिकको एम्वुलेन्स थाहा पाई सेवा लिन हुन सवैलाई अनुरोध छ ।  || 
Dr. Binod Kumar Giri
डा. विनोद कुमार गिरी निर्देशक
थप जानकारी
View All