2023 Feb 09 Thu
Updates
  • कोभिड १९ का विरामीका लागि अस्पताल प्रेषणका लागि www.lumbinihospitals.com वा मोवाइल एप Lumbini hospitals मा गई अस्पतालको अवस्था थाहा पाई विरामीको प्रेषण व्यबस्था मिलाउन सवैलाई अनुरोध गरिन्छ ।  || 
  • एम्वुलेन्स सेवा हेल्पलाइन नं. 071-420496 हरेक दिनको २४ सै घण्टा उपलब्ध छ तथा मोवाइल एप Ambulance Nepal मा गई आफ्नो नजिकको एम्वुलेन्स थाहा पाई सेवा लिन हुन सवैलाई अनुरोध छ ।  || 
Dr. Binod Kumar Giri
डा. बिनोद कुमार गिरी निर्देशक
थप जानकारी